Protetyczne uzupełnienie braków skrzydłowych


Uzupełnienie zębów przy brakach skrzydłowych obustronnych w żuchwie i szczęce przy zastosowaniu mostów stałych, opartych na zębach własnych pacjenta.