Ceramiczna odbudowa siekaczy w szczęce


Ceramiczna odbudowa siekaczy w szczęce

Licówka ceramiczna na siekaczu bocznym i korony pełnoceramiczne na 2 siekaczach centralnych i jednym bocznym w szczęce, po wymianie starych, nieszczelnych i nieestetycznych uzupełnień protetycznych.