Pełnoceramiczne wkłady typu inlay i onlay przy odbudowie dużych ubytków w zębach trzonowych i przedtrzonowych


Odbudowa dużych ubytków w zębach trzonowych i przedtrzonowych przy zastosowaniu wkładów pełnoceramicznych typu inlay i onlay.