Pełnoceramiczne korony na implantach w żuchwie przy braku skrzydłowym po stronie lewej


Pełnoceramiczne korony wykonane na implantach wprowadzonych do żuchwy przy braku skrzydłowym po stronie lewej