Korona na implancie w miejscu brakującego siekacza centralnego w szczęce


Korona na implancie w miejscu brakującego siekacza centralnego w szczęce w poz. 22