Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej – wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy


Znieczulenie ogólne w ambulatoryjnej prywatnej praktyce stomatologicznej – wskazania do leczenia, podstawy kwalifikacji pacjenta oraz warunki, jakim powinien odpowiadać gabinet zabiegowy – Stomatol. Współcz. 2002; [9] supl. 2: 27-29. 

Czytaj więcej >>>