Licówki ceramiczne i korony pełnoceramiczne na implantach w szczęce


Licówki ceramiczne w strefie estetycznej w szczęce umieszczone w pozycjach zębów: 13, 11, 21 i 23, imitujące zęby nr: 12,11, 21 i 22 oraz korony pełnoceramiczne na implantach w pozycjach nr: 13 i 23