Korony ceramiczne, mosty stałe na zębach własnych i implantach w obu łukach zębowych


Uzupełnienie zębów przy obustronnych brakach skrzydłowych w szczęce i żuchwie mostami stałymi, opartymi na implantach i zębach własnych oraz poprawa estetyki zębów przednich koronami pełnoceramicznymi.