Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne w oparciu o aktualne obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL)

Identity 1_2011_1

Kompleksowe leczenie implantologiczne w oparciu o aktualnie obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL) – Identity Poland 2011 – 1; 4-9.