III zjazd Implant Masters Poland


III zjazd Implant Masters Poland odbył się w dniach 24-26.10.2014r. Gospodarzem tego spotkania był Andrzej Szwarczyński – Askodent Poznań. Tym razem zjazd był poświęcony prawie w całości opracowaniu i podpisaniu statutu stowarzyszenia Implant Masters Poland, którego sygnatariuszami zostało 18 polskich implantologów, legitymujących się tytułem Master of Science in Oral Implantology. Ponadto uczestnicy tego zjazdu zaprezentowali szereg skomplikowanych przypadków implanto-protetycznych. Wymienili między sobą wiele uwag i sugestii terapeutycznych. Co istotne, ustalono również datę i miejsce kolejnego, IV już zjazdu Implant Masters Poland, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 8-10 maja 2015r. Gościem honorowym i wykładowcą, podczas jednego, specjalnego dnia wykładowego, będzie dr. Fernando Rojas Vizcaya.